شکلات و شیرینی

لیست مواد شیمیایی غذایی – شیرینی و شکلات

 

 

  نام محصول
– اسید استیک
– اسید تارتاریک
– اسید استیک خشک
– اسید استیک آبدار
– اسید فسفریک
– اسید لاکتیک
– پروپیونات کلسیم
– اسید مالئیک
– آث سولفام پتاسیم
– آگار آگار
– پروتئین پودر آب پنیر
– پکتین
– پودر تخم مرغ
– پودر کاکائو
– سوربیتول مایع 70%
فهرست