سس و چاشنی

لیست مواد شیمیایی غذایی- سس و چاشنی

 

 

  نام محصول

– اسید استیک

– اسید تارتاریک

– اسید سیتریک آبدار

– اسید سیتریک خشک

– اسید فسفریک

– اسید مالئیک

اسید لاکتیک

– گلایسین

– آگار آگار

– پکتین

– پودر تخم مرغ

– شیر خشک

– زانتان گام

– سوربیتول مایع 70%

دکستروزمونوهیدرات

فهرست