This post is also available in: enEnglish (English)

تاریخچه کمپانی دایجونگ تولید کننده مواد شیمیایی

در سال ۲۰۰۰ منتخب نمونه ویژه سرویس ارتش، کسب جایزه مالیاتی ازطریق سازمان مالیات ، ثبت ISO9001   در زمینه شیمیایی
در سال ۲۰۰۱ تاسیس واحد فنی مرکزی  Daejung
در سال ۲۰۰۲ منتخب وزارت علوم و فن آوری به عنوان واحد R&D   ونخستین شرکت نمایندگی به عنوان گروه مطالعاتی وزارت علوم و فن آوری برای ماده مخصوص باتریهای شارژ مجدد ،  دریافت صلاحیت جهت محصولات دارویی و پزشکی
در سال ۲۰۰۳ سیستم ERP  شرکت  Daejung باز شد،  تکمیل سیستم تولید عناصر فلزی و مواد شیمیایی با ارزش
و تکمیل تولید ماده فعال کاتد مخصوص باتریهای شارژ مجدد در واحد Inchon  .
در سال ۲۰۰۵،   دریافت صلاحیت BGMP  از  KFDA
در سال ۲۰۰۶ثبت مواد شیمیایی رطوب تسنج
منتخب به عنوان شرکتی با چشم انداز سرمایه گذاری درخشان
اولین در فروش مواد اکتیو کاتد باتریهای قابل شارژ به خارج از کشور
تولید ماده متشکله جسم جدید برای کاتد باتریهای قابل شارژ مجدد مواد فعال
اولین شرکت فروش معرفهای شیمیایی به خارج از کشور
در سال ۲۰۰۷ شروع تولید سیلیکای مخصوص کروماتو گرافی و سیلیکای بهداشتی ثبت شده در INNO  – BIZ  برای مواد مخدر ، شکافتن و ادغام واحد باتریهای قابل شارژ مجدد در Inchon
در سال ۲۰۰۸ ، جایزه فنی Young- Sung  از جامعه صنعتی و مهندسی شیمی کره
در سال ۲۰۰۹، دارنده جایزه مالیاتی از طرف IRS
در سال ۲۰۱۱ ، بازشدن کارخانه IKSan
رسیدن به صلاحیت جهت تولید افزودنی های غذایی
رسیدن به صلاحیت جهت تولید داروهای دامی
نمایندگی بازرسی شماره ۱۰۲  /قرنطینه ماهیگیری- گیاه-دام
در سال ۲۰۱۲، شرکت لیست شده در KOSDAQ
اتمام خط تولید افزودنیهای غذایی در  Sihwa Plant
اتمام  خط تقطیر در IKSan شعبه Daejung  / کارخانه بازشد

This post is also available in: enEnglish (English)

فهرست